آموزش ارسال پیام از دایرکت ادمین

مبحثی که در این پست برای شما در نظر گرفته ام ، یکی از مباحث جالب نمایندگی دایرکت ادمین ، یعنی آموزش ارسال پیام از دایرکت ادمین است ؛ شاید شما هم دوست داشته باشید از طریق دایرکت ادمین برای کاربرانتان پیام هایی ارسال کنید و کاربرانتان آن پیام ها را در هاستشان دریافت کنند.…