آموزش ایجاد مدیر در دایرکت ادمین

آموزش ایجاد مدیر در دایرکت ادمین

ادمین ها و مدیران دایرکت ادمین در طول فعالیت شان بارها به ایجاد دسترسی های ادمین متفاوت نیاز خواهند داشت ، در ویدئو آموزش ایجاد مدیر در دایرکت ادمین ، به چگونگی ایجاد یک مدیریا ادمین  جدید پرداخته ام . پس از مشاهده ی این ویدئو شما می توانید به تعداد دلخواهتان ادمین یا مدیر…